Saturday, April 28, 2012

આશા અમર છે.

આશા અમર છે. અમર પ્રેમ છે. પ્રેમ સલમાન છે. સલમાન કુંવારો છે. કુંવારો સુખી છે. સુખી ગાયક છે. ગાયક ગાય છે. ગાય માતા છે. માતા સ્ત્રી છે. સ્ત્રી શક્તિ છે. શક્તિ દૂધ છે. દૂધ સફેદ છે. સફેદ કલર છે. કલર ચેનલ છે. ચેનલ ચાલુ છે. ચાલુ આઈટમ છે. આઈટમ હોટ છે. હોટ સમર છે. સમર વેકેશન છે. વેકેશન લાંબુ છે. લાંબુ જીવન છે. જીવન યાત્રા છે. યાત્રા સાહસ છે. સાહસ વીર છે. વીર જવાન છે. જવાન અમર છે. -- ને આશા પણ અમર છે. સાલું બહુ કન્ફ્યુઝન છે આ તો !