Friday, November 09, 2007

નવા વરસમાં કાઈંક નવુ કરજો...

તમારા હિસાબે અને જોખમે....

ફાઈલોથી આખુ ઘર ભરજો.
ને ઓફિસ જઈ લફરા કરજો!

બાઈક ઉપર બેસજો ચાર જણા,
પણ પરણવા ચાલતા જજો!

રંગ ઉડાડજો ઉતરાયણ પર!
ને હોળી પર પતંગ ચગાવજો.

ડાર્લિંગ કેહ્જો પડોસણને અને,
હિમંતથી બૈરીને કાકી કેહજો!

એવુ કરજો જે ક્યારેય કરેલ ન હોય
નવા વરસમાં કાઈંક નવુ કરજો.

'અધીર અમદાવાદી'
તરફથી
દિવાળી અને નવા વરસની શુભેચ્છા!