Saturday, August 21, 2010

ડનલોપી સપના....

જેલમાં હવે નેતા સુવે છે
ડનલોપી સપના જુવે છે !

ગાંધીનગરમાં લેમ્પપોસ્ટ પર
જો તો, કુતરા સુસુ કરે છે !

યુનીવર્સીટીના ઉકરડામાં
ગાયો માર્કશીટો ચાવે છે !

પ્રેમપત્ર પુરો થઇ જતા,
GMail ખુદ સેન્ડ કરે છે !

તારા શહેરની જેલ કેવી ?
ગૃહમંત્રી ખુદ સિધાવે છે !


(શ્રી આદમ ટંકારવીની રચના પર આધારિત)

1 comment: