Wednesday, July 25, 2012

શું ફેર પડે છે ?


રસ્તે જતાં થૂંકી નાખ્યું, શું ફેર પડે છે?
પડદે મ્હોં લુછી નાખ્યું, શું ફેર પડે છે?

ઘર જોયેલું, ને એડ્રેસ પાકું ખબર હતી,
રસ્તે જતાં પૂછી નાખ્યું  શું ફેર પડે છે?

ફાઈલ કમ્પ્લીટ હતી, મંજૂરી યોગ્ય હતી
કોકડું તોયે ગૂંચવી નાખ્યું, શું ફેર પડે છે?

કન્યા સુંદર હતી, ક્યુટ ને અહિંસક પણ
હિંમત કરી પૂછી નાખ્યું, શું ફેર પડે છે?

મફતમાં મળે તો શું ઈંગ્લીશ ને શું દેશી?
જે મળ્યું તે ઢેંચીં નાખ્યું, શું ફેર પડે છે ?

1 comment:

  1. ROFL..... બહુ જ જોરદાર લખ્યું છે અધીરભાઈ!! Hats off.... :D
    મજો પડી ગ્યો!!

    ReplyDelete